ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara specifice Direcţiei de mediu


Hotărârea Consiliului Local nr.287/25.06.2015 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Energy Cities / Energie-Cités  şi plata cotizaţiei anuale de membru

Hotărârea Consiliului Local nr. 228/29.06.2010 privind aprobarea "Strategiei locale privind schimbările climatice şi a Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timişoara"

Hotărârea Consiliului Local nr. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 în municipiul Timişoara 

Hotărârea Consiliului Local nr. 451/15.12.2009 privind modificarea şi completarea Anexei la Contractul nr. SC2006-15384/31.07.2006 - privitoare la operaţiunile şi tarifele pentru concesionarea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara şi încheierea unui Act Adiţional la contract

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara”

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

Hotărârea Consiliului Local nr. 201/22.04.2008 privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara - "TIMIŞOARA ECOLOGICĂ"

Hotărârii Consiliului Local nr. 182/22.04.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 162/25.03.2008 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru "Amenajarea Parcului Zona Uzinei" din Municipiul Timişoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza municipiului Timişoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 388/28.03.2000 privind evaluarea şi protejarea materialului dendro-floricol situat pe domeniul public concesionat cu diverse destinaţii

Hotărârea Consiliului Local nr. 155/01.06.1999 privind modificarea şi completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 privind unele măsuri de protecţie a arborilor de pe raza Municipiului Timişoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 125/19.05.1998 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen, a unor terenuri în vederea amenajării de spaţii verzi în jurul blocurilor din cartierele de locuinţe

Hotărârea Consiliului Local nr. 112/22.11.1994 privind ocrotirea unor arbori cu valoare decorativă deosebită aflaţi în perimetrul municipiului Timişoara


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886