ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


 

 

Prezentare generală:

Direcţia de Mediu funcţionează în subordinea directă a Domnului Primar Dominic - Samuel FRITZ.
Activitatea acestei direcţii este coordonată de Dr. Ing. Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv.

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.263/07.07.2020, Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa organizatorică un număr de două servicii, un birou și un compartiment, după cum urmează:

Direcţia de Mediu are următoarea structură organizatorică:

1.  SERVICIUL  REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU  -  Şef Serviciu - Ing. Alexandru GHIULAI;
2.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ – Şef Serviciu  - Dr. Ing. Diana - Mihaela NICA;
3.  BIROUL GESTIUNE POPULAȚIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE - Șef Birou - Ing. Victor - Cătălin BIRDA;
4.  COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ - Coordonator Compartiment - Dr. Ing. Călin - Daniel CĂLĂMAR;Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886