ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă 2010 - 2020, reevaluat în 2014

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886