ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

GHIDUL DE COLECTARE DUALĂ ŞI SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN TIMIŞOARA
GHIDUL DE COLECTARE DUALĂ ŞI  SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN TIMIŞOARA

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886