ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Evenimentele GREEN WEEK 2014 la TIMIŞOARA

           

              EVENIMENTUL GREEN WEEK 2014 ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA


                   

Şi în acest an, Municipiul Timişoara a organizat o serie de activităţi în cadrul  SĂPTĂMÂNII VERZI – GREEN WEEK 2014, eveniment satelit european „Circular Economy, Resource Efficiency & Waste”, cu sloganul: „Closing the loop”.

În acest context, în zilele de 3-5 Iunie 2014 s-a desfăşurat evenimentul intitulat „Împreună pentru ZERO DEŞEURI în Timişoara”, printr-o suită de acţiuni menite să crească gradul de conştientizare a  cetăţenilor cu privire la necesitatea  colectării deşeurilor reciclabile, reutilizării şi consumului responsabil al resurselor.
Economia circulară este  soluţia logică pentru o lume constrânsă tot mai mult de resursele limitate de materii prime.  Promovarea economiei circulare are menirea de a  contribui la remodelarea societăţii actuale, în  una în care conceptul celor 3R – „Reducere, Refolosire şi Reciclare” este transpusă în practică şi constituie un mod de exprimare  în spirit şi fapte. Nevoia de schimbare a felului în care gândim este crucială astfel încât conduita noastră pentru managementul durabil al deşeurilor să fie una reală, exprimată concret în viaţa de zi cu zi.
Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu, derulează constant  proiecte şi acţiuni de educaţie ecologică, prin ore de educaţie ecologică derulate în şcoli, cu sprijinul şi contribuţia organizaţiilor şi asociaţiilor non-profit, al companiilor şi instituţiilor.
Primăria Municipiului Timişoara a propus pentru evenimentul GREEN WEEK 2014 şi Ziua Mondială a Mediului, o serie de activităţi educaţionale şi acţiuni ecologice:

În perioada 20 Mai – 2 Iunie 2014 – s-a derulat  un concurs interşcolar în vederea colectării selective a deşeurilor: hârtie, carton şi aluminiu. Din Timişoara au participat un număr de 4 unităţi de învăţământ. Au fost colectate 5,1 tone de hârtie, carton, doze de aluminiu şi folie.
 
3 Iunie 2014– „CAFE FORUM – PRODUCŢIA ŞI CONSUMUL DURABILE” – forum de discuţii privind economia circulară şi sustenabilitatea în gestiunea deşeurilor.

                           

Forumul de discuţii a avut loc la Parcul Copiilor din Timişoara, între orele 15.00 – 17.00, în clădirea castelului, la eveniment participând consilierii Direcţiei de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara, cadre didactice ale Universităţii Politehnica din Timişoara – facultatea de Chimie Industrială şi Protecţia Mediului, reprezentanţii operatorului Serviciului de salubrizare „RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A. Timişoara, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec”.
Au fost discutate  aspectele privind: colectarea şi reciclarea deşeurilor, posibilităţile practice de reducere a deşeurilor supuse depozitării finale, modalităţile de creştere a gradului de reciclare şi nu în ultimul rând, necesitatea unei cât mai bune comunicări cu societatea civilă, în vederea atingerii  acestor obiective. Totodată, s-a discutat despre modalităţile de implicare în forumurile şi grupurile de lucru pentru managementul deşeurilor a cât mai mulţi reprezentanţi ai  sectorului serviciilor şi micii producţii, în special IMM – persoane juridice care pot să implementeze conceptul de economie circulară.
Au fost discutate aspectele privind  dezvoltarea în viitor a managementului deşeurilor biodegradabile, compostabile, prin realizarea unei staţii de compostare precum şi valorificarea energetică a deşeurilor prin realizarea unei staţii de cogenerare.
Sa prezentat conceptul de ECODESIGN şi măsurile care trebuie să contribuie la reducerea cantităţilor de deşeuri per  cetăţean la nivelul municipiului.


 
4 Iunie 2014– Ziua porţilor deschise la Staţia de sortare a Municipiului Timişoara şi vizite cu ghid cu participarea şi sprijinul S.C. „RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A. Timişoara.

                       
Au participat peste 250 de elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, însoţiţi de 25 cadre didactice coordonatoare.
În cadrul acestui eveniment s-a prezentat Staţia de sortare a Municipiului Timişoara, gestionată de operatorul serviciului de salubrizare „RETIM ECOLOGIC SERVICE” S.A. Elevilor li s-a prezentat fluxul deşeurilor de la colectarea lor din recipientele de colectare duală, până la formarea baloţilor de deşeuri reciclabile supuse valorificării energetice, valorificării deşeurilor recoclabile pe categorii (hărtie, doze de aluminiu, cartoane,  PET, ambalaje din sticlă, precum şi cele supuse  depozitării finale la depozitul ecologic de la Ghizela.
Fiecare participant a  primit un Ghid de colecatare selectivă a deşeurilor, fiind reiterate responsabilităţile privind colectarea selectivă a deşeurilor, modalităţile practice de realizare a acestei reciclări în gospodării şi implicaţiile gestionării incorecte a deşeurilor pentru ecolomie şi mediu.
Totodată, participanţii au primit pixuri personalizate şi  materiale promoţionale în vederea economisirii energiei şi promovării comportamentului responsabil faţă de mediu.

 
5 Iunie 2014- „ARTĂ DIN DEŞEURI”, concurs de artă din deşeuri reciclabile, organizată în  Piaţa Victoriei, dedicat elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, precum şi studenţilor din învăţământul universitar din Municipiul Timişoara.  

                          La acest concurs s-au putut înscrie echipe din cadrul instituţiilor de învăţământ, pe baza unor Formulare de înregistrare. Echipele formate din maxim 10 participanţi şi un cadru didactic coordonator au utilizat pe parcursul a 3 ore de lucru doar deşeuri reciclabile, pe baza unor concepte, proiecte şi idei proprii inedite, lucrările de artă fiind jurizate, evaluate şi premiate de către un juriu specializat.

Au participat 15 instituţii de învăţământ cu una sau mai multe echipe. În total s-au înscris 34 de echipe, numârând 261 de elevi şi studenţi şi 30 de cadre didactice coordonatoare.
- Colegiul Naţional Bănăţean – 1 echipă;
- Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – 2 echipe;
- Colegiul Tehnic de Vest  – 2 echipe;
- Colegiul Tehnic „AZUR” Timişoara – 2 echipe;
- Colegiul Tehnic „ELECTROTIOMIŞ” – 2 echipe;
- Şcoala Gimanazială nr.12 – 1 echipă;
- Şcoala Gimanazială nr.13 – 4 echipe;
- Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu” – 3 echipe;
- Şcoala Gimnazială nr. 25 – 2 echipe;
- Şcoala Gimnazială nr. 27 – 1 echipă;
- Liceul de Arte Plastice – 2 echipe;
- Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” – 2 echipe;
- Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” – cu 5 echipe;
- Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” – cu 2 echipe;
- Liceul Teoretic „ Grigore Moisil” – cu 2 echipe;
- Facultatea de Arte şi Design – 1 echipă;
 
Lucrările au fost jurizate, fiind desemnaţi câştigători:
Locul I – Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” – lucrarea „Clubul de jazz”;
Locul II – Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – cu lucrarea „Corabie şi lâmpi”
Locul III – Liceul Teoretic „ Grigore Moisil” – cu lucrarea „Ne jucăm şi reciclăm”;
Menţiunea I – Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – cu lucrarea „Lampă din linguriţe”
Menţiunea II – Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” – cu lucrarea Maşină ecologică”
Menţiunea III – Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon – cu lucrarea „Turnul EIFFEL”
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI - Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu” CU LUCRĂRILE „Maşina viitorului”, „Telescop ECOScop” şi „Floarea Veseliei”
 
Menţiune  – Colegiul Naţional Bănăţean – cu lucrarea „Cea Mai mare Problemă a lumii”;
Menţiune  – Colegiul Tehnic „ELECTROTIMIŞ” – cu lucrarea „Lumea mea”;
Menţiune  –  Colegiul Tehnic „ELECTROTIMIŞ”, Şc. Gimn. nr. 20 – cu lucrarea „Reciclând renaşte Terra”
Menţiune  – Şcoala Gimanazială nr.12 – cu lucrarea „ROBO – ECO 12”
Menţiune  – Şcoala Gimnazială nr. 25 – cu lucrările „Trenul salvator” şi „Orăşelul verde”
Menţiune  – Colegiul Tehnic de Vest  - cu lucrările „Casă unifamilială + bricolaj” şi „Sunny beach”;
Menţiune  – Colegiul Tehnic „Ion Mincu” – cu lucrarea „
Menţiune  – Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” – cu lucrarea „Arcul de Triumf”;
Menţiune  – Şcoala Gimanazială nr.13 – cu lucrările „Floare din pliante de reclamă”, „Păpuşa din pahare şi pungi”, „Perdea decorativă din CD-uri”, „Peruca din dopuri de PET-uri” şi „Ceas de perete din dopuri”;
Menţiune  – Liceul de Arte Plastice – cu lucrările „Progres” şi „Palmier”;
Menţiune  – Şcoala Gimnazială nr. 27 – cu lucrarea „Un oraş ECO, mai vesel, mai colorat”;
Menţiune  – Colegiul Tehnic „AZUR” Timişoara – cu lucrările „Coloana infinitului”, „Vestimentaţie din deşeuri reciclabile” şi „Casă ecologică”
Menţiune  – Facultatea de Arte şi Design – cu lucrarea „Design de produse din materiale reciclabile”;
Menţiune  – Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” – cu lucrarea „Grădina ZOO” şi „Apolodor la munte”;
Menţiune  – Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” – cu lucrarea „Pompei”;
 
Fiecare din cele 15 unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal participante au fost premiate în cadru festiv  cu un ARBORE AL CLIMEI – din special Paltin de câmpie (Acer pseudoplatanus). Arborii urmează să fie plantaţi prin grija elevilor şi cadrelor didactice pe zona verde a şcolii, urmând să fie îngrijită de şcoală. În fiecare an, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului vor fi trimise fotografii cu evoluţia acestui arbore.
 
Elevilor din învăţământul primar li s-au propus activităţi la clasă, împreună cu învăţătorii, având posibilitatea de a participa la evenimente prin  colectarea de materiale reciclabile: hârtie, carton şi doze de aluminiu şi prin organizarea de ore de  artă  şi educaţie plastică prin utilizarea de  deşeuri reciclabile şi organizarea de mici expoziţii la nivelul claselor şi şcolilor. În cadrul lecţiilor ecologice la clasă s-a citit povestea BENNY  ESTE UN CAMPION.
În vederea conştientizării şi responsabilizării cetăţenilor cu privire la pericolul aruncării în albiile cursurilor râurilor şi în natură a sticlelor din plastic, la iniţiativa  Asociaţiei „Ecostuff România”  s-a lansat în parteneriat  proiectul de realizare a unui pod peste Canalul BEGA, o construcţie cu structură metalică care  va încorpora  sticle de plastic (PET). Ridicarea podului peste Bega  edificat din sticle de plastic, pe baza unui proiect arhitectural, constituie un eveniment special, de realizare a unei iniţiative de  înscriere a  Municipiului Timişoara în Cartea Recodurilor -  Guiness Book of World Records, cu cea mai mare structură construită realizată din sticle de plastic, dorinţa fiind de utilizare a cel puţin 100.000 recipiente.

În cadrul Evenimentului GREEN WEEK s-au colectat sticle de plastic care, au fost predate  Asociaţiei „Ecostuff România”  în vederea edificări podului. Ridicarea podului, estimată a se realiza după jumătatea lunii Iunie, să fie inaugurată în zilele de 25 şi 26 Iunie 2014 – Zilele Energiei Timişoara 2014, organizată în cadrul European Sustainable Energy Week.
 
 
 
            VICEPRIMAR,                            DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA  DE MEDIU,   
            Dan DIACONU                                  Adrian – Amedeo  BERE – SEMEREDI                              
 
 
                                


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886