ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Chestionar pe teme energetice

                                                    COMUNICAT  DE  PRESĂ
 
 
Primăria Municipiului Timişoara lansează un Chestionar on-line pe teme energetice, care are ca scop  cunoaşterea  modului în care cetăţenii  municipiului Timişoara acţionează pentru îmbunătăţirea performanţelor energetice în locuinţe, în care gestionează deşeurile, abordează problematica   transportului şi  mobilităţii urbane, utilizează resursele, şi  nu numai.
 
Chestionarul se doreşte a fi şi un instrument pentru cunoaşterea intenţiilor de viitor ale timişorenilor pentru  punerea în practică la nivelul  fiecărei locuinţe sau gospodării a unor măsuri de eficienţă energetică şi utilizare a surselor de energie regenerabilă (panouri solare şi fotovoltaice), în vederea conturării politicilor energetice locale până în anul 2020 şi în viitor.
 
Invităm timişorenii să participe la chestionarul on-line disponibil pe pagina Direcţiei de Mediu www.dmmt.ro, pe adresa www.dmmt.ro/poll.php.

Parcurgerea şi completarea celor 15 întrebări ale chestionarului presupune  alocare a câteva  minute.
 
Pentru municipalitate, răspunsul cetăţenilor va constitui  o importantă resursă de date şi informaţii în vederea conturării  şi  dezvoltării  politicilor energetice şi de mediu locale, care se cicumscriu  prevederilor Pachetului legislativ „Energie – Schimbări Climatice” care vizează:  reducerea, până în anul 2020, cu cel puţin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea, în acelaşi interval de timp, cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în totalul consumului energetic şi creşterea eficienţei energetice cu 20%.
 
Chestionarul va fi deschis până pe data de 21 Martie 2014, rezultatele acestuia urmând a fi făcute publice.
 
 
        VICEPRIMAR,                        DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,
 
        Dan DIACONU                               Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI
Comunicatul  de presă în format pdf


   
                   


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886