ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Din luna Martie 2011 a demarat Proiectul de cooperare între Municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim BIOTOWNS

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DE MEDIU                                                                                 SC2011-4869/10.03.2011.
__________________________________________________________________________________________
B-dul C. D. Loga nr.1, 300030 Timişoara, Tel/fax: +40 256 408451, e-mail: carpatzoo@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro, www.dmmt.ro
                                                   COMUNICAT DE PRESĂ


Începând cu luna martie 2011, a demarat Proiectul de cooperare între Municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., derulat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul urmează să se deruleze pe parcursul a 8 luni şi are un buget aprobat de 80.000 EURO, câte 40.000 EURO pentru fiecare partener. Finanţarea se va face prin contribuţie proprie de la bugetul local al municipiului Timişoara în proporţie de 2%, adică 800 EURO, iar 98% asistenţă financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% - UE (FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională) şi 13% bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Proiectul are ca obiectiv evaluarea situaţiei existente a biotopurilor din pădurea forestieră de protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale municipiului Timişoara (floră şi faună) şi elaborarea unui Studiu strategic privind protejarea biodiversităţii existente şi creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiţii cât mai apropiate faţă de cel natural. Documentul strategic va face recomandări privind extinderile viitoare ale perdelei forestiere de protecţie, ameliorarea situaţiei existente, recomandări pentru reechilibrarea ecologică a acestor obiective, protejării florei şi faunei, propuneri pentru structura şi compoziţia ierboasă, arbustivă şi arboricolă a perdelelor de protecţie, modalităţi de stimulare şi protejare a lumii vii din aceste habitate, luând în considerare principiile dezvoltării durabile.

Proiectul include pentru partea română şi activităţi de vizibilitate a proiectului, prin realizarea unei pagini web şi organizarea conferinţei de încheiere a proiectului în scopul diseminării informaţiilor şi rezultatelor.

Informaţii privitoare la Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 pot fi accesate la pagina de internet a Programului: www.huro-cbc.eu şi www.hungary-romania-cbc.eu.

Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

                                                        VICEPRIMAR,

                                                       ADRIAN ORZA
DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,                          CONSILIER,
Responsabil de proiect din partea PP.                    Asistent responsabil de proiect

                VASILE CIUPA                                                   IUDIT BERE - SEMEREDI
Comunicatul de presa in format pdf


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886