ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Investigarea calității aerului din școli în Timișoara și Zrenjanin în cadrul Proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC, eMS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-
  Educație pentru eficiență energetică, consum responsabil de resurse prin ateliere de lucru organizate în unități de învățământ din Municipiul Timișoara
 
Municipiul Timișoara în calitate de partener al proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  SASEC, eMS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia a defășurat  în perioada 3-6 Martie 2020 activități de educație pentru eficiență energetică, consum sustenabil de resurse prin ateliere de lucru, în trei unități de învățământ din Timișoara.  Activitatea educațională a vizat elevii din clasele  9-12 și s-a derulat sub forma unor lecții la clasă  cu durate unei ore, având ca scop creșterea gradului de conștientizare și transmiterea de cunoștințe în vederea asumării în viitor de către elevi a resonsabilității pentru eficiență energetică și consumul sustenabil de energie.  Alături de elevi au participat și profesori coordonatori care, împreună vor împărtăși cunoștințe și vor inspira la rândul lor pe alți elevi ai școlii.  Rolul de formator a revenit specialiștilor din cadrul DENKSTATT România S.R.L. Timișoara. Materialul de prezentare, comprehensiv și atractiv, a reușit să poarte elevii participanți atât prin aspectele teoretice dar mai ales prin cele practice legate de consumul de energie, eficiență energetică, sursele de energie convențională și regenerabilă, schimbări climatice și nevoia de adoptare a unui comportament pro-mediu și pro-climă de către tineri și adulți deopotrivă.  

Corelat cu materialul informativ, elevii au putut vizualiza și afla mai multe detalii despre dispozitivele cu senzori care vor amplasate în clădirea fiecărei școli-pilot, pe baza cărora se va realiza monitorizarea calității aerului din spațiile educaționale, corelat cu rezultatele de laborator ale probelor microbiologice de aer prelevate din clasele de curs. Acești senzori  for transmite  informații în timp real privind  economia de energie la nivelul școlii dar vor permite și stabilirea unor măsuri ori recomandări pentru măsuri de eficiență energetică pe baza rezultatelor interpretate. Imaginile termografice din prezentare au fost completate și prin utilizarea practică a termografului.

Activitatea educațională a fost bine primită de cei peste de 300 de elevi participanți din Colegiul Constantin Diaconovici Loga, Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic Grigore Moisil. Broșurile informative elaborate printr-o intensă activitate comună cu Municipalitatea din Zrenjanin - Republica Serbia vor constitui un valoros material de studiu, partenerul sârb derulând  aceleași activități educaționale în cele trei școli – pilot. Profesorii participanți, reprezentanții Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cei ai Clusterului pentru Energii Sustenabile ROSENC vor continua activitățile de informare și conștientizare, fiind dedicați creșterii numărului  de elevi care să fie implicați în viitoarele activități educaționale ale proiectului pe parcursul acestui an.  

Atelierele de lucru au suscitat interesul tinerilor, prin prezentarea dinamică și interactivă, fiind încheiate prin citirea afișajului grafic al indicatorilor și compararea parametrilor ambientali  la sfârșitul unei ore de clasă comparativ cu cele de la începutul orei de curs, fiind formulate recomandări pentru îmbunătățirea microclimatului din sălile de curs. Activitatea educațională a proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  SASEC, eMS nr.RORS-300 a constituit un real succes, fiind o premiză a viitoarelor activități din acest an, menite să contribuie la formarea unei tinere gererații responsabile și active.

Finanțarea proiectului în valoare totală de 852.001,50 EUR, pentru activitățile partenerilor din ambele părți ale frontierei, care urmează să se implementeze până în luna Martie 2021, se realizează în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia.


Comunicatul de presa in format pdf.

Prezentarea PowerPoint a activitatilor educationale

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886