ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al Compartimentului Grădina Zoologică:

Protecţia şi bunăstarea animalelor aflate în colecţie şi conservarea biodiversităţii, în scopul prezentării animalelor publicului vizitator, derularea de programe de educaţie ecologică, de programe de conservare in situ şi ex situ, precum şi de programe de cercetare, specifice grădinilor zoologice.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886