ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Obiectul de activitate

Serviciul reglementare și Politici Mediu Urban are ca obiect de activitate:

A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;

B.  Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;

C.  Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public;

D.   Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.

E.  Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale. Verificarea modului de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi evidenţa acestora.

F.   Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Timişoara;


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886