ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Septembrie 2011 - Continuă lucrările de combatere a vectorilor producători de disconfort

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA DE MEDIU
SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU
BV.CD LOGA NR 1TEL.  0256 408 366
FAX. 0256 408 390                                                                         
 
                                                 COMUNICAT
 
           
În vederea începerii noului an şcolar, Primăria Municipiului Timişoara, continuă lucrările de combatere vectorilor producători de disconfort (ţânţari, muşte, gândaci, rozatoare ,etc.) prin aplicarea de  tratamentele aplicate de la sol în unităţile scolare  şi zonele adiacente acestora.

            Facem precizarea că odată cu aplicarea tratamentelor pe domeniul public, o parte din insectele producătoare de disconfort, se retrag în zone „protejate” subsoluri umede sau inundate, anexe, casa scărilor sau acoperişuri ale imobilelor.

Ţinând cont de aceste aspecte, Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, face un apel la toţi cetăţenii, persoane fizice, juridice, instituţii, societăţi comerciale, asociaţii de proprietari/locatari, să ia măsuri urgente de combatere a dăunătorilor, pe cât posibil concomitent cu operaţiunile efectuate de Primăria Municipiului Timişoara.

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 371/2007 modificată şi completată, cap. VI, Reglementări privind combaterea vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători – pe raza Municipiului Timişoara, art. 24, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice,următoarele fapte:

  1. neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor proprii de depozitare a deşeurilor menajere, a spaţiilor interioare şi exterioare din jurul clădirilor;
  2. neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie imediat ce se constată apariţia de rozătoare (şoareci, şobolani) şi/ sau insecte (ţânţari, muşte, gândaci), etc;
  3. neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie,  odată cu acţiunile organizate şi coordonate de Primăria Municipiului Timişoara, prin operatori în domeniu;
  4. neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spaţiile verzi;
  5. executarea unor lucrări  de dezinsecţie sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum şi a substanţelor care afectează insectele polenizatoare;

 
Pentru ca tratamentele să aibă o eficienţă ridicată, facem un apel la toţi cetăţenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuare a curăţeniei în gospodăriile proprii şi de combatere a rozătoarelor, muştelor, ţânţarilor şi a altor insecte producătoare de disconfort, sau să anunţe prezenţa acestora la dispeceratul SC DERATON SRL, tel 0256/214778, sau la Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu, tel 0256/408366.
           
 
                DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU,
                         VASILE CIUPA


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886