ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Descriere parcări ecologice

Parcările ecologice sunt parcările care reduc scurgerile apelor pluviale şi emisiile poluante. Se referă la o serie de tehnici aplicate simultan pentru a reduce suprafaţa impermeabilă totală a unui spaţiu de parcare, a micşora temperatura la nivelul suprafeţei şi a menţine o insulă verde în zonele aglomerate.

Scopuri urmărite prin realizarea de parcări ecologice:

-  volum minim de apă scursă;

-  îmbunătăţirea calităţii apei şi aerului;

-  asigurarea unui spaţiu maxim de parcare;

-  asigurarea unui spaţiu (tot maxim, dacă este posibil) pentru realizarea zonei verzi.

 

Avantajele parcărilor ecologice:

-  evitarea poluării mediului datorită emisiilor autovehiculelor;

-  reducerea insulelor de căldură umană;

-  reducerea expunerii la radiaţia UV, datorită coronamentului copacilor;

-  preluarea poluanţilor aerului de către coronament;

-  reducerea scurgerilor de apă din precipitaţii;

 

Tipuri de materiale utilizate la realizarea parcărilor ecologice:

 

Pavajul permeabil – este îmbrăcămintea rutieră care permite infiltrarea apei. Este disponibil într-o mare varietate de forme şi culori, îmbunătăţind şi aspectul estetic.

 

Sistemele grilă sau zăbrele – sunt structuri de plastic rigide, umplute cu pietriş sau vegetaţie.

 

Betonul poros – este asemănător cu betonul convenţional ca structură şi formă, cu excepţia faptului că materialele fine au fost înlăturate, permiţând infiltrarea apei din precipitaţii prin spaţiile goale.


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886