ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


 

 

Prezentare generală:

Direcţia de Mediu funcţionează în subordinea directă a Domnului Viceprimar Dan - Aurel DIACONU.
Activitatea acestei direcţii este coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI.

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.467/30.10.2015, Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa organizatorică un număr de 51  de posturi, din care 4 funcţii de conducere şi 27 posturi de execuţie, precum  şi un număr de 20 angajaţi, personal contractual, care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara şi Parcul Copiilor.

Direcţia de Mediu are următoarea structură organizatorică:

1.  SERVICIUL  REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIUL URBAN  -  Şef Serviciu Daniel - Marius CORAȘ
2.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ – Şef Serviciu  Diana - Mihaela NICA
3.  BIROUL  MONITORIZARE PROTECŢIA MEDIULUI – Şef Birou  Gabriala - Adina BUMBU
4.  COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI    DEZINFECŢIE - Responsabil Victor - Cătălin BIRDA
5.  COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ - Responsabil Claudiu - Martin CHIRA
6.  COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR - Responsabil Cristian CARAGIOV


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886