ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


 

 

Prezentare generală:

Direcţia de Mediu funcţionează în subordinea directă a Domnului Viceprimar Dan - Aurel DIACONU.
Activitatea acestei direcţii este coordonată de Domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv .

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.611/16.11.2018, Direcţia de Mediu are prevăzută în structura sa organizatorică un număr de 49 de posturi, din care 3 funcţii de conducere şi 46 posturi de execuţie.

Direcţia de Mediu are următoarea structură organizatorică:

1.  SERVICIUL  REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU  -  Şef Serviciu Alexandru GHIULAI;
2.  SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ – Şef Serviciu  Diana - Mihaela NICA
3.  COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ;


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886