ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

STUDIUL PRIVIND NIVELUL DE POLUARE A SOLURILOR URBANE DIN PRINCIPALELE ORAȘE DIN ROMÂNIA” acronim „URBASOL”
STUDIUL  PRIVIND NIVELUL DE POLUARE A SOLURILOR URBANE DIN PRINCIPALELE ORAȘE DIN ROMÂNIA” acronim „URBASOL”

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886