ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Studiu privind agenţii patogeni
Studiu de cercetare - dezvoltare: "Determinarea speciilor şi numărului de agenţi patogeni prezenţi în aerul din interiorul clădirilor publice şi instituţiilor de invăţămant din municipiul Timişoara"

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886