ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Dezbateri publice privind zgomotul

1. Proces verbal al dezbaterii publice cu tema: "Hărţile de zgomot - Planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului" - 22.07.2008

2. Dezbatere publică pe tema "Planuri de acţiune - MĂSURI DE REDUCEREA ZGOMOTULUI - panouri fonice" - 31.03.2009

După realizarea Hărţilor de zgomot, Primăria Municipiului Timişoara, a trecut la a doua etapă, întocmirea Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului ambiental, motiv pentru care a realizat o dezbatere publică cu tema "Planuri de acţiune – MĂSURI DE REDUCEREA ZOGMOTULUI – panouri fonice", având drept scop informarea publicului privind măsurile luate până în prezent de Primăria Municipiului Timişoara, prezentarea concluziilor privind eficienţa panourilor montate la "Grupul Şcolar Agricol Iulian Dracea", consultarea publicului privind regulamentul de combatere a zgomotului pentru aplicarea măsurilor coercitive asupra celor care încalcă normele de convieţuire ale comunităţii. Importanţa acestor întâlniri este şi aceea de a realiza o colaborare mai strânsă între unităţile cu atribuţiuni în domeniul zgomotului în vederea asigurării unui climat mai liniştit în municipiul Timişoara.

Măsuri de reducerea zgomotului - panouri fonice

 În filmul de mai jos sunt prezentate diferenţele nivelului de zgomot dintre zonele liniştite, trafic rutier şi eficienţa panourilor fonice:

 


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886