ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Parcul Zona Bucovina

Situat în cvartalul de locuinţe de la intersecţia străzilor Ion Inculeţ, Soroca şi C-tin Stere, Parcul Zona Bucovina (Ion Vidu) are o suprafaţă de 1 hectar, fiind un spaţiu de recreere foarte vizitat al zonei.

Conform proiectului Verde 2000, în zona menţionată s-a dorit realizarea unui parc neconvenţional din punct de vedere al proiectării peisagistice, cu o tematică aparte, simbolizând o colonie de balene pe suprafaţa oceanului. În acest sens s-au trasat elementele obligatorii ale compoziţiei: o suită de movile ovoidale orientate într-un singur sens, de diferite mărimi, care să sugereze siluetele unei familii de balene. Unele dintre ele au în partea superioară câte o ţâşnire arteziană imitând jetul de expiraţie al balenelor care ajung la suprafaţa apei. 

În restul compoziţiei au fost realizate 7 bazine ornamentale al căror luciu să sugereze, de asemenea, suprafaţa oceanului. Bazinele au de asemenea formă ovoidală, dar adâncimea lor nu depăşeşte 50 cm.
 
Din punct de vedere al infrastructurii acestui parc s-au realizat căi de acces pietonal, reprezentate prin alei sinuoase, au fost montate 43 bănci şi tot atâtea coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat şi un spaţiu destinat unor echipamente şi instalaţii de joacă pentru copii.
 
În zona sudică a parcului a fost amenajat un spaţiu de joacă pentru copii cu vârste până la 14 ani. Echipamentele de joc sunt noi, moderne, în conformitate cu standardele europene actuale şi respectă tema compoziţiei, situl marin. În acest sens, au fost alese echipamente care sugerează epave eşuate, vapoare, corăbii, frânghii, foişoare din lemn sau leagăne cu structura din lemn. În afară de faptul că nisipul este primul din grupa elementelor de joacă dorit şi folosit de copii, el va sugera plaja, direct asociată sitului marin.
 
Sistemul de irigare al parcului este alcătuit dintr-o reţea de hidranţi amplasaţi în cămine închise, rezistente la călcare şi îngheţ.
 
Au fost realizate 50 de locuri de parcare perimetrale, destinate atât vizitatorilor, cât şi pentru rezidenţi.
 
Pentru simbolistica dorită pentru această compoziţie – oceanul  cu balene – au fost plantaţi arbuşti puternic floriferi, în special cu flori albe şi albastre, care să creeze impresia valurilor înspumate, precum şi arbuşti coniferi târâtori, care asigură decorul în timpul sezonului rece. De asemenea s-a urmărit crearea unor covoare de ierburi şi plante perene în preajma bazinelor.
 
 

 


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886